Son yıllarda yapılan bütün yeniliklerin aslında ortak bir amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Hayatımızdaki çoğu şeyin çok daha basit ve kolay olmasını istiyoruz.

Yemek pişirmek istemediğimizde, tek tuşla yemeğimizin kendi kendine hazırlanmasını diliyor veya trafikte beklerken uçan arabaların acaba bir gün icat edilip edilmeyeceklerini sorguluyoruz. Bu tip düşünceler her gün aklımızdan geçiyor. Böylesine distopik (en azından şimdilik) düşüncelerimiz olsada hızına yetişemediğimiz gelişmelerin hayatımızı, işimizi kolaylaştırmak ve insan gücünü azaltmak için yapıldığını görüyoruz. Ve kolaylaştırıyorlar da. Örneğin, otonom bir robot temizleyici sayesinde tüm evimiz süpürülüyor ve bizlerin koltuğumuzdan dahi kalkmamıza gerek kalmıyor. Bu nedenle temizlik için harcadığımız zamanı bizim için daha verimli bir hale getirebiliyoruz.

İnternet de hayatımızı her yönden kolaylaştıran, her yere ve her şeye tek tıkla ulaşabileceğimiz bir dünya. Bu nedenle son yıllarda internet her türlü cihaza veya nesneye entegre edilmiş ve kullandığımız nesnelere bambaşka bir boyut kazandırmıştır. Hayatımızın her alanında kullandığımız cihazlar artık akıllı cihazlar haline geliyor. Bu cihazlar internet altyapısı ile iletişim kurabiliyor ve birlikte çalışabiliyorlar. Bu cihazlar veya nesneler, Nesnelerin İnterneti, yani daha genel adıyla IoT olarak bilinir. İlk olarak 1999 yılında Kevin Ashton tarafından yapılan bir sunumda kullanılan bu konsept, şimdiyse ev aletlerinden akıllı şehirlere kadar geniş bir listeye hitap ediyor.

Elbette hayatımızı kolaylaştıran şeyler sadece cihazların kendisi değil. Akıllı cihazlarla birlikte akıllı alanlar yaratmak da hayatı birçok farklı şekilde kolaylaştırıyor.

Akıllı bir alan yaratarak hayatınızı kolaylaştırmayı hedefleyen projelerden bir tanesi de IoTWare. Bir mühendislik araç paketi olan IoTWare, akıllı bir alan oluşturarak birden fazla alanda kolaylık sağlamayı hedefler. Akıllı bir ortamın yaşam döngüsü için gerekli olan tasarımgeliştirmemühendislikçalıştırma ve optimizasyon gibi aşamaları hızlandırmak için hazırlanmıştır. IoT sistemleri üreten bu araç, kendi başına bir IoT cihazı değildir; ancak, yaşam döngüsünün her aşamasına hitap eder ve birden fazla alana hizmet vermeyi amaçlar.

IoTWare, geliştirme yaşam döngüsü, tasarım-geliştirme-uyarlama-kurulum-çalıştırma-optimizasyon, sistemlerin işleyişini ve farklı rollere ait görevleri tanımlayarak sistemin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla çalışır. Her durumda olduğu gibi döngünün bu 5 farklı aşamasında mühendisler ve teknisyenlerin farklı görevleri ve bu görevler için tahsis ettikleri bir süreç vardır.

İlk aşama olan tasarım sürecinde saha mühendisi, ilgili saha ve sistemin yapı taşlarını ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini tasarlamaktan sorumludur. Geliştirme aşamasında, bir yazılım mühendisi, saha mühendisi tarafından tasarlanan yapı taşlarını geliştirir ve uygular. Sistem mühendisi ise adaptasyon aşamasında ihtiyaca göre bu yapı taşlarını değerlendirerek bir araya getirir ve genel bir yapıdan özel bir yapıya geçişi sağlar.

Teknisyen, 4. aşamada yani kurulum aşamasında sensör-yazılım ilişkisini kurarak sensörün kurulumunu tamamlar. Son olarak işletme aşamasında ise operatör sistemi kullanıma hazır hale gelir.

IoT sistemlerini otomatik olarak üretebilen bir araç olan IoTWare kademeli olarak ilerleyen bu döngüyü gerçekleştirebilen bir araçtır. Etkileşim alanları, IoT cihazları ve aynı amaca veya hedeflere yönelik çalışmayan sistemlerle etkileşimi hedefleyen IoTWare, manuel gücü en aza indirerek aşamaları hızlandırır ve sizler için zaman yaratarak farklı aşamalara konsantre olmanızı sağlar.

Yani sadece kullandığımız cihazlarla değil, bizim için üretilen sistemler ve akıllı ortamlarla da hayatımız daha konforlu hale geliyor. IoTWareEndüstri 4.0 için akıllı ortamların geliştirilmesini sağlayan bina otomasyonu, endüstriyel uygulamalar, tarımtıbbi sistemlerakıllı şehirler ve akıllı limanlar gibi ortamlarda kullanılabilen ve bunlarda akıllı alanlar oluşturmak için ihtiyaç duyulan bir mühendislik araç paketidir.